2011-04-06
Nyhet

Livet efter XServe

Att Apples beslut att lägga ned Xserve inte var vidare populärt har säkerligen framgått med önskvärd tydlighet, inte bara i denna tidning utan även i andra medier och kanske också på din arbetsplats. Men var det endast ett fåtal högljudda missnöjda röster som hördes, eller fanns det faktiskt ett kompakt missnöje med Apples beslut?

Direkt efter att Apple meddelat att Xserve skulle försvinna gick Enterprise Desktop Alliance ut med en förfrågan till alla som arbetade med Xserve och andra tillhörande system att de skulle tycka till om hur nedläggningen av Xserve skulle påverka deras dagliga arbete, framtida strategier och investeringar, med mera.

Drygt 1200 användbara resultat kom in, där 383 stycken kom från större företag och myndigheter, 239 kom från universitet och högskolor, 264 kom från grund- och gymnasieskolor och 318 svar kom från mindre företag med färre än 100 anställda. Totalt sett representerade dessa svar över 1,2 miljoner stationära- och bärbara datorer och dess användare.

Undersökningen visade att en majoritet av alla de Xserves som fanns ute hos de som deltog i undersökningen användes för att administrera och managera klient-Mac:ar ute sina sina respektive organisationer. Mindre företag använde funktioner som e-postservern och kalenderservern mer ofta än exempelvis användare i utbildningssektorn, som istället använde Quicktime Streaming Server, Podcast-servern och wiki-servern. Få användare körde XServes som noder i ett beräkningskluster.

Vidare gav de 1200 svaren vid hand att de mindre företagen, grundskolor och gymnasium mer sannolikt kommer att satsa vidare på Mac OS X Server med Mac Mini eller Mac Pro som serverplattformar jämfört med större organisationer och lärosäten. En stor majoritet av samtliga som svarat på undersökningen tror också att det kommer att kosta ungefär lika mycket eller något mindre att gå över till ny serverhårdvara, men då har inte XSAN och dess användare räknats in.

En majoritet, 65 procent, planerar ochså att behålla sina Xserves i två år eller mer, och helt enkelt behålla maskinerna så länge de fungerar. När de 1200 svarande har funderat över framtida kostnader framträder en intressant bild. I princip samtliga kategorier, där funktioner som XSAN, server för hemkataloger, Netboot-server, webbserver, filserver, och Software Update-servern finns med, tror en majoritet av svaren i undersökningen att det kommer att kosta lika mycket eller mindre att gå till andra plattformar, jämfört med att använda XServe, för att få samma funktionalitet.

Vidare visar det sig att endast i de fall där det utrryckligen krävs Mac OS X-server och dess funktionalitet kommer de som svarat i undersökningen att använda det. I andra fall ser det bitvis ganska mörkt ut för Mac OS X. Exempelvis tittar en förkrossande majoritet på att använda Linux för sina FTP- och webbservrar istället för Mac OS X Server, och Windows Server får en majoritet av rösterna för att driva en filserver och hemkatalogsserver i fortsättningen. Intressant nog visar undersökningen också att det är i princip dött lopp mellan Mac OS X Server och Windows Server för att bygga en katalogtjänst a’la Open Directory eller Active Directory. Summerar man alla rösterna kommer en majoritet fortfarande att hänga kvar på Mac OS X Server, men att det är så många som ens överväger Windows Server eller Linux framför Mac OS X Server borde vara signaler som Apple bör ta på allvar.© 2019 Omsoc Publishing AB