2016-09-07
Länk

Portable Home Directories försvinner i macOS Sierra

Der Flaunder:

Portable home directories (PHDs) were Apple’s attempt at providing roaming user profiles. Starting in Mac OS X 10.3.x, you could configure a person’s account so that the data in their home folder resided on a server in a network home folder. The data on the server was then synchronized with copies of the same data residing on the one or more Macs that particular person used on a day-to-day basis.

En funktion jag faktiskt inte kommer sakna nämnvärt då den aldrig fungerat ordentligt.

 


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin