2005-06-13
Nyhet

O’Reilly släpper bok om MySQL

O’Reilly släpper boken MySQL in a Nutshell som täcker alla MySQL-funktioner, administartion, API:er och genomgångar av MySQL Control Center och MySQL Administrator.

Läs mer om boken här.© 2020 Omsoc Publishing AB