2018-04-14
Länk

Apple jagar oberoende iPhoneleverantörer

De som tror att Apple är ett gullemjukt företag som vill hela världen väl kan ta sig en funderare till efter att de läst detta:

Last year, Apple’s lawyers sent Henrik Huseby, the owner of a small electronics repair shop in Norway, a letter demanding that he immediately stop using aftermarket iPhone screens at his repair business and that he pay the company a settlement.

Norway’s customs officials had seized a shipment of 63 iPhone 6 and 6S replacement screens on their way to Henrik’s shop from Asia and alerted Apple; the company said they were counterfeit.

In order to avoid being sued, Apple asked Huseby for “copies of invoices, product lists, order forms, payment information, prints from the internet and other relevant material regarding the purchase [of screens], including copies of any correspondence with the supplier … we reserve the right to request further documentation at a later date.”

The letter, sent by Frank Jorgensen, an attorney at the Njord law firm on behalf of Apple, included a settlement agreement that also notified him the screens would be destroyed. The settlement agreement said that Huseby agrees “not to manufacture, import, sell, market, or otherwise deal with any products that infringe Apple’s trademarks,” and asked required him to pay 27,700 Norwegian Krone ($3,566) to make the problem go away without a trial.

“Intellectual Property Law is a specialized area of law, and seeking legal advice is in many instances recommended,” Jorgensen wrote in the letter accompanying the settlement agreement. “However, we can inform you that further proceedings and costs can be avoided by settling the case.”

Huseby decided to fight the case.

Det finns två sätt att se på Apples agerande: det ena är att de vill säkerställa att de reparationer av iPhone som görs av tredjeparts-verkstäder sker på ett korrekt sätt med bra reservdelar. Det andra sättet är att Apple vill ha monopol och total kontroll över alla som erbjuder reparationer av iPhone och, händelsevis, också få in pengar genom att tvinga dessa verkstäder att dels betala en licensavgift till Apple och dels köpa alla reservdelar av Apple till ett fast pris.

Hade Apple varit schyssta mot tredjepartsverkstäder hade de gått på den första linjen: erbjud utbildning och behandla dessa, ofta, små företag väl så kommer de kunna göra livet enklare för Apples kunder som inte sällan bor långt från Apples butiker och certifierade verkstäder. Nu har de valt att gå på den andra linjen – hot, erbjudanden om att göra upp innan stämningen hamnar framför skranket eller slutligen dra personer och företag till domstol och, i de fall där dessa verkstäder faktiskt gör som Apple säljer, bakbinda dessa företag av stränga avtal som givetvis gynnar Apple finansiellt.

Jag har genom åren reparerat flera telefoner i en liten butik vid Fridhemsplan i centrala Stockholm med gott resultat. Detta enmansföretag köper sina reservdelar utanför Apples nätverk, direkt från tillverkarna, och det är samma delar som Apple själva erbjuder fast, givetvis, betydligt billigare vilket också ger mig som kund ett lägre reparationspris. Tydligen är det inte gott nog för Apple.2018-03-29
Nyhet

Arbetsmiljöverkets kritik mot Apple Retail – ord för ord

Som vi rapporterat de senaste dagarna så är Arbetsmiljöverket inte glada på Apple Retail, bolaget som driver Apples svenska butiker och också agerar som arbetsgivare för alla som arbetar i butikerna. Apple Retail har trots återkommande påstötningar från Arbetsmiljöverket inte kunnat presentera de uppgifter som Arbetsmiljöverket har krävt att få och det har nu gått så långt så Apple Retail står inför att tvingas betala böter om de inte gör som Arbetsmiljöverket vill.

Vi har begärt ut den handling som Apple Retail fått skickade till sig från Arbetsmiljöverket och kunnat läsa vilka krav som ställs på Apple Retail:

Vi överväger att förelägga er att senast den 2 mars 2018 genomföra följande åtgärder:

1. Ni ska ta fram rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Rutinerna ska beskriva hur aktiviteten ska genomföras, vem som har till ansvar att göra det, vilka som ska medverka och när det ska göras. Rutinerna ska göras kända för alla arbetstagare, samt vara tydliga och lätta att förstå. Rutinerna ska minst omfatta:
• formerna för arbetstagares och skyddsombuds medverkan i arbetsmiljöarbetet,
• fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet,
• säkerställande av kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet,
• regelbundna undersökningar av arbetsmiljön och bedömning av risker,
• åtgärder och handlingsplaner över åtgärder,
• utredning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud,
• årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
• anlitande av sakkunnig hjälp inom arbetsmiljöområdet när det behövs.

Rutinerna ska dokumenteras skriftligt

Bakgrunden till situationen är att Arbetsmiljöverket redan den 5 juli 2017 inspekterade Apples butik i Väla Köpcentrum utanför Helsingborg. I skrivelsen till Apple Retail skriver Arbetsmiljöverket:

Vi såg då vissa brister i arbetsmiljön. Ni fick ett inspektionsmeddelande den 7 juli 2017 där vi beskrev
bristerna och ställde krav på att ni skulle åtgärda dem. Vid vår uppföljning den 1 november 2017 har det visat sig att de brister vi redovisar här finns kvar.

1. Rutiner
Ni har varken vid inspektionerna eller i skrivelser till oss kunnat uppvisa rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Fullständiga rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete är viktigt för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett planerat sätt, och därmed minska risken för att arbetstagarna drabbas av ohälsa och olyckor i arbetet.
2. Första hjälpen
Vid inspektionen framkom att ni inte hade angett vilka av era arbetstagare som har utbildning i första hjälpen på ert anslag. Ni kunde inte heller redogöra för vilka av era arbetstagare som hade aktuell utbildning i första hjälpen. Det är
avgörande att det finns en beredskap i form av kunskaper om första hjälpen för att kunna ge hjälp vid olyckor, akut sjukdom och likande situationer.

Apple Retail hade möjligheten att återkomma med synpunkter till och med den 22 december 2017 vilket skulle ha varit underskrivet av skyddsombudet på arbetsplatsen. Den 8 februari i år skickade Arbetsmiljöverket en sista skrivelse av typen “Beslut om föreläggande med vite” varför det är ganska säkert att anta att Apple Retail inte gjort vad de skulle.

Huruvida Apple följer de regler och föreskrifter som finns i sina övriga två nuvarande butiker är okänt i skrivande stund men det kan väl antas att situationen är den samma där med tanke på att Apple sällan gör undantag från sina egna interna modeller, rutiner och regler.

Macpro har sökt Apple för en kommentar.

Text: Joacim Melin


Föregående sida Nästa sida

© 2021 Omsoc Publishing AB