2006-01-11
Nyhet

Apple vill ha era x86-program nu!

Apple har mailat ut information till alla utvecklare som registrerat sig i ADC om att det nu är hög tid att börja skeppa programvaror som kompilerats för både x86 och PPC enligt Universal Binary-modellen. Ett logoprogram för ändamålet har också satts i sjön och mer information om detta och övergången till x86 ur ett utvecklarperspektiv finns att läsa här.© 2019 Omsoc Publishing AB