2006-02-08
Nyhet

Twill för funktionstestning av webbappar

Twill är ett enkelt scriptspråk för att browsa webbplatser. Språket låter dig t.ex. söka på Macpro med följande script:

go http://macpro.seformvalue 1 s “steve”submit

Detta förefaller vara ett utmärkt verktyg för funktionstestning av webbappar, t.ex. sådana utvecklade i WebObjects vilka annars är ganska bökiga att utforma automatiserade tester för. Twills språk innehåller kommandon för att säkerställa att rätt HTTP-statuskod fås och att söka i returnerad HTML.© 2020 Omsoc Publishing AB