2006-06-13
Nyhet

Vista-beta på MacBook Pro

Jag antar att det bara var en tidsfråga men nu har det gjorts: den senaste betan av Windows Vista har installerats på en MacBook Pro. Läs mer här.© 2021 Omsoc Publishing AB