2006-10-02
Nyhet

Network Home Redirector

Markus Schmidt tipsade oss om ett litet script som kan komma till användning för er som har problem med Office 2004 och Network Home Folders i OS X Server.

NHF medför onekligen en hel del fördelar men med jämna mellanrum stöter vissa program på problem när de skall fungera i en nätverksmiljö. Adobes program är onekligen ökända för det men även Microsoft Office 2004. Network Home Redirector eliminerar det problemet genom att styra om en del av trafiken från din sharepoint till den lokala maskinen. Man kan tycka att en del av vitsen med NHF då går förlorad men det är bara cache filer och inställningsfiler som Microsoft User Data som sparas lokalt. Eller rättare sagt det finns två script som sparar lite olika saker beroende på vilka behov du har. Network Home Redirector hittar du här och glöm inte att läsa dokumentationen.© 2021 Omsoc Publishing AB