2006-11-05
Guide

Installera Pine på OS X Server

Att läsa mail från exempelvis en smartphone är ganska smutt. Men ibland vill man inte hålla på och tanka ner posten utan hellre läsa den direkt på servern. Har man då inte tillgång till webbmailen på servern så kan det ju vara intressant att läsa via SSH direkt i terminalen istället. Ett klassiskt och mycket kraftfullt program för ändamålet heter Pine och att installera det kan te sig en aning knepigt men så är det icke.

Observera att detta är gjort på Mac OS X Server 10.4.8 med Xcode 2.0 installerat. Har du inte Xcode kan du läsa om hur du installerar det under rubriken Installera XCode.

OBS! Detta tips förutsätter också att du har en fungerande IMAP-server på din mailserver.

Installera Xcode

Om du inte har Xcode 2.0 installerat så måste det göras innan du installerar Pine. Ladda ner den senaste versionen här och ladda sedan upp den till din mailserver med exempelvis FTP, om du inte har möjlighet att sitta vid datorn direkt förstås. Om du inte har det kan de följande tipsen vara användbara. Notera också att allt detta görs som root.

Montera Xcode-arkivet med följande kommando, som förutsätter att du står i samma katalog som själva arkivfilen:

hdiutil mount arkivnamn.dmg

I mitt fall monterades arkivfilen under /Volumes/Xcode Tools. Hdiutil kommer att berätta för dig var arkivet monterades på just din server.

Därefter är det dags att installera själva paketet. Hoppa till den volym där Xcode monteras och skriv följande:

installer -pkg XcodeTools.mpkg/ -target /

Detta tar en stund och därefter är, om inget går galet, Xcode 2.0 installerat och klart att användas.

Installera Pine

Notera att allt fram till punkt 7 görs som root.

 1. Tanka ner Pine. Från terminalen görs det med kommandot curl -O ftp://ftp.cac.washington.edu/pine/pine.tar.Z och enklast gör du det direkt till servern du ska installera Pine på.
 2. Packa upp paketet med kommandot gunzip pine.tar.Z.
 3. Packa upp tar-arkivet med kommandot tar -xvf pine.tar
 4. Hoppa in i katalogen som skapades efter uppackningen av tar-arkivet. I mitt fall var det pine4.64 men det kan givetvis variera beroende vilken version du tankat ner. Adressen i punkt 1 laddar alltid ner den senaste versionen.
 5. Bygg binärfilerna med kommandot ./build osx och sen är det bara att gå och hämta en cola.
 6. Om allt gått bra kan du därefter hoppa in i bin katalogen under pine4.64-katalogen och kopiera samtliga filer däri till /usr/bin/.
 7. Logga in med din vanliga användare och starta Pine genom att bara skriva pine vid kommandoprompten.
 8. Tryck s för att komma in i inställningarna för Pine.
 9. Tryck c för att konfigurera e-postinställningarna.
 10. Ändra inställningarna för ditt namn, din avsändardomän (som per default använder serverns defaultdomän men här kan du alltså sätta något annat om du så önskar) och andra inställningar du vill pilla på.
 11. Notera följande rad: inbox-path = {localhost/user=joacim}inbox. Denna rad anger att användaren joacim ska öppna upp mappen Inbox på den lokala IMAP-servern. Givetvis kan man här ange vilket hostnamn man vill och vilket Inbox-namn man vill men detta fungerar alltså med Mac OS X Server 10.4.8. Man kan också ändra mapparna för skickad e-post och sparad e-post till de som IMAP-servern har hand om med samma procedur.
 12. Spara ner inställningarna för ditt konto och gå ur Pine. Starta sedan Pine igen och acceptera en eventuell varning för att det SSL-certifikat som servern använder sig av inte är “giltigt” och därefter får du knappa in ditt lösenord. Därefter är det bara att sätta igång och läsa och skicka e-post!

Lycka till!© 2021 Omsoc Publishing AB