2006-12-09
Nyhet

Hur hårt suger Backup 3?

Jag använder det inte så ofta. Men än så länge har det fungerat bra. Däremot finns det gott om andra som har haft åtskilliga problem med Backup 3, Apples backupprogram som följer med .Mac.

Läs mer här.© 2021 Omsoc Publishing AB