2007-02-09
Nyhet

“Windows mindre säkert än Linux”

Bloggaren Richard Stiennon har på det normalt så Windowsvänliga ZDnet postat en liten text om varför Linux är mer säkert än Windows. Han lutar sig mot det faktum att Windows vuxit sig så komplext att det helt enkelt är svårare att göra säkert än Linux. Detta kan man ju tycka är ännu ett i raden av många angrepp åt det ena eller andra hållet mellan Linux- och Windowsanhängare, men Stiennon illustrerar sitt argument med två bilder som visar vilka systemanrop som krävs för Apache på Linux respektive IIS på WIndows för att visa en webbsida.

Det är, minst sagt, ganska skrämmande att se. Kolla här.

(via Daring Fireball)© 2019 Omsoc Publishing AB