2007-05-02
Nyhet

Apple uppdaterar Airport Extreme på x86-mac

Uppdateringen heter Airport Extreme Update 2007-003 och fixar till kompabiliteten med vissa icke-Apple-tillverkade accesspunkter av där WPA eller WPA2 används.

Finns i mjukvaruupdateraren.© 2020 Omsoc Publishing AB