2007-09-24
Nyhet

Testa dina DNS-servrar

DNS Performance Test är ett program som gör 10.000 uppslag gentemot en lista DNS-servrar och visar dig svarstider på uppslagen. Alla DNS-servrar är listade i en textfil och vill man köra lokala uppslag eller kanske testa sin internetleverantörs DNS:er är det bara lägga till dem i textfilen domains.txt.

dpt1.png

DNS Performance Test kostar gratis och finns att hämta här.© 2019 Omsoc Publishing AB