2007-11-12
Nyhet

Backuper av File Vault i realtid i Leopard

En funktion som saknades i Mac OS X 10.4, men som nu tillkommit i Mac OS X 10.5 Leopard, är möjligheten att ta realtidsbackuper av krypterade file i File Vault via exempelvis Rsync.

Läs mer här.© 2021 Omsoc Publishing AB