2007-11-21
Nyhet

Åtta snabba frågor till Alfresco

Open Source-företaget Alfresco, vars produkter vi tidigare skrivit om här och här meddelade nyligen att de nu etablerar sig på allvar i Sverige. Macpro skickade över åtta frågor till John Powell och här kommer svaren!

Macpro: Berätta mer om etableringen i Sverige. Varför just Sverige och hur ser framtiden ut för er här?

Sverige är en intressant marknad som vi har stora förhoppningar på. Speciellt med tanke på den framgång vi har haft i USA på så kort tid. Med svenska Open Source-konsulterna Redpill har vi skapat optimala förutsättningar för att lyckas. Samarbetet innebär att Redpill erbjuder svenska och nordiska företag och organisationer hög-oktaniga tjänster och svensk support dygnet runt kring Alfresco.

Macpro: Hur skiljer sig Alfresco som företag från era konkurrenter?

Vi är det första och ledande öppen källkodsalternativet inom enterprise content management(ECM). Tack vare detta kan vi erbjuda en produkt som är mer flexibel och dessutom till en bråkdel av priset hos våra proprietära konkurrenter som t.ex. IBM/FileNet och Oracle/Stellent. De flesta av dagens proprietära ECM-system skapades under tidigt 90-tal, före standarder för informationshantering existerade. Många tekniska lösningar som idag tas för givna såsom applikationsservrar, Web Services, RSS och REST skapades efter det att många ECM-system skapades men långt före Alfresco såg dagens ljus. Alla dessa tekniker har Alfresco byggt in från början.

john_powell_190.jpg Macpro: Hur arbetar Alfresco med öppen källkod?
All källkod är tillgänglig via internet. Med jämna mellanrum så släpps Community edition, färdigpaketerade versions för nedladdning. För de kunder som har ett subscription avtal så släpps certfierade paket, där ytterligare kodfixar kan ingå. De är dock alltid baserade på källkod som finns tillgänglig för nedladdning för alla. Men öppen källkod är mer än bara koden. Därför finns även bugdatabasen publikt tillgänglig så att alla kan ta del av de eventuella problem som finns för stunden. Och det gäller även dokumentationen av Alfresco, som innehåller roadmaps, men även dokumentation kring arkitetktur och varför Alfresco valt att använda de komponenter.
Alfresco har också ett eget “Forge” där comunityn kan samarbeta och ta fram tilläggslösningar för Alfresco. Exempelvis hanteras den svenska översättningen där.

Alfresco är också i sig uppbyggt på komponenter som är baserade på öppen källkod, exempelvis Lucene för indexering och Hibernate för databasaccess. Det innebär att den kod som skrivs av Alfresco’s utvecklare kan fokusera på att skapa den bästa ECM produkten istället för att bygga existerande komponenter från grunden.

Macpro: Hur ska Alfresco ta upp fajten med Microsoft?

Genom att erbjuda en produkt baserad på öppen källkod. Kunden får då en betydligt mer flexibel produkt som lättare kan integreras med andra system men till en bråkdel av priset hos exempelvis Microsoft. Med vår produkt slipper kunderna allt vad licenskostnader, tilläggskostnader, underhållskostnader heter. Med Alfresco betalar man endast för ett supportavtal, ett så kallat subscription-fee. Men man kan också ladda ner en gratis version av programmet. Vi vill också påstå att man får mer funktionalitet i Alfresco från början, Sharepoint kräver ofta ett stort antal tilläggsprodukter från tredjepartsutvecklare med ytterligare licenskonstnad för att ge motsvarande funktionalitet.

Macpro: Vilka för och nackdelar ser Alfresco med öppen kontra stängd källkod?

Program baserade på öppen källkod är dels mycket mer kostnadseffektiva eftersom kunden inte betalar några licenskostnader som i stort sett alltid är förknippade med properitära system från till exempel Microsoft, IBM och Oracle.

Med öppen källkodsbaserade program betalar man nästan alltid bara för support. Denna är dock en bråkdel i jämförelse med kostnader för proprietära system. Dessutom kan man enkelt skräddarsy och anpassa öppen källkods-program utefter kundernas behov. Källkoden är gratis och kunden kan ofta ändra direkt i källkoden för att göra eventuella anpassningar. Detta är omöjligt med “stängd” källkod. Det är också så att utvecklingstakten kan vara högre när fler är med och bidrar, både vad gäller test av produkten och ny kod för funktionalitet.

Macpro: Hur arbetar Alfresco med Mac OS X?
En stor andel av våra utvecklare använder Mac OS X som sin primära utvecklingsplattform. De föredrar helt enkelt denna plattform.

Macpro: Hur ser Alfrescos interna utvecklingsprocess ut?
Det som främst skiljer den traditionella utvecklingsprocessen är två saker. Dels är vi väldigt öppna med vilka öppen källkodskomponenter vi använder och varför. I vår wiki hittar du information om vilka komponenter vi använt och vilka överväganden vi gjort, men även de som varit aktuella men sedan inte valts finns information kring. För slutanvändaren så ligger vår issue tracker, där även förbättringsförslagen ligger, helt öppen. Det innebär att det för slutanvändaren är lätt att se vilka förbättringsförslag som redan ligger, samt status för när de kan beräknas införas. Och möjligheten att skynda på finns också.

Macpro: Några tips och råd till de som vill testa ECM?

Gå in på Alfresco.com, ladda ner gratisversionen och kör!© 2021 Omsoc Publishing AB