2007-12-06
Nyhet

Safari Inspector

Safari har definitivt dolda talanger. Safari Inspector som inte är aktiverad kan mycket väl vara den smartaste funktionen sedan bokmärken. Genom att skriva “defaults write com.apple.Safari WebKitDeveloperExtras -bool true” i terminalen och sedan starta om Safari aktiveras Safari Inspector.

Nu kan du högerklicka på element i webbsidor och få mycket utförlig information om koden, smidigt när man vill se hur saker och ting är uppbyggda.

Tack till Anders Bjarby för tipset!© 2021 Omsoc Publishing AB