2008-12-18
Nyhet

Riktigt, riktigt, riktigt gamla filsystem i Mac OS X

I och med releasen av MacFuse 2.0 ville utvecklaren, Amit Singh, göra det möjligt att köra riktigt gamla filsystem under Mac OS X. Så han började leta fram gamla filsystem från exempelvis en Unix som kördes på en PDP-11, eller varför inte det gamla v1 från den första versionen av Unix?

Allt görs möjligt med MacFuse 2.0 och projektet AncientFS, som är ett filsystem som körs i MacFuse och som kan montera riktigt gamla filsystem.

Kolla mer här.© 2021 Omsoc Publishing AB