2009-02-03
Nyhet

Nio av tio väljer bort Vista

Av 962 tillfrågade amerikanska it-chefer uppger 31 procent att de påbörjat migreringen, men bara ett av tio företag att de redan kör Windows Vista.© 2019 Omsoc Publishing AB