2009-02-10
Nyhet

“…och från fronten i Redmond intet nytt”

Microsoft My Phone syncs information between your mobile phone and the web. En stor skillnad jämfört med MobileMe, som Microsoft ska ha respekt för, är att MyPhone blir gratis att använda.

Google har även de lanserat synkronisering av kalendrar och kontakter från Gmail och Google Calendar. Gratis det med:© 2021 Omsoc Publishing AB