2009-02-19
Nyhet

iPhone stort hot för Sony Ericsson

371 000 säger att de skulle välja en Iphone om de skulle byta mobil. 64 procent av dem är män och de allra flesta är mellan 15 och 29 år.© 2019 Omsoc Publishing AB