2009-03-04
Nyhet

Lotus iNotes duglig kompromiss

<

p>

Jag testade Lotus iNotes på den nya mailservern jag håller på och konfigurerar på mitt jobb och jag måste säga att även om det hade varit betydligt snyggare med synkronisering OTA a’la Exchange Server och ActiveSync så är detta en kompromiss som duger riktigt bra. iNotes är både snyggt och snabbt att arbeta med över 3G-nätet och för en gångs skull har IBM faktiskt lyckats designa något som ser helt okej ut.

Från en systemadministratörs synpunkt är det inte heller illa, iNotes ingår i Webbaccessen till mailen och aktiveras helt automatiskt och man behöver inte göra några extra inställningar på servern för att få det att fungera.

Fotnot

Det tycks råda en viss förvirring vad iNotes egentligen är och inte är av kommentarer från läsekretsen att döma. Det är dock inte helt underligt eftersom IBM, Lotus ägare, är minst sagt otydliga när det gäller vad iNotes egentligen är och hur man får tag i det.

iNotes är en nedbantad webbaccess till Lotus Domino 8.5, alltså serverdelen av Lotus Notes. iNotes ingår i serverpaketet och är inte en separat produkt, eller något man kan ladda ner på App Store. iNotes är, enkelt uttryckt, en Webapp och denna laddas och körs på en Lotus Domino 8.5-server, ingen annanstans.© 2020 Omsoc Publishing AB