2009-03-05
Nyhet

Två ändringar i Safari 4 jag gjort

Progress Bar, som visar hur sidan laddas: defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeToolbarRedesign -bool NO

defaults write com.apple.Safari DebugSafari4LoadProgressStyle -bool NO

Flytta tillbaka flikarna där de ska vara: defaults write com.apple.Safari DebugSafari4TabBarIsOnTop -bool NO

Gruber på Daring Fireball har sammanfattat hans åsikter om Safari 4. Jag delar inte alla av dem men en del, av vilka du kan se två här ovan.© 2021 Omsoc Publishing AB