2009-03-06
Nyhet

Fedora 10 för PPC

Än är de gamla PPC-Mac:arna inte döda.© 2021 Omsoc Publishing AB