2009-03-08
Nyhet

Alternativ App Store via Cydia

Samma kostnad för utvecklarna som hos Apples App Store. Kvaliteten på applikationerna får jag återkomma till.© 2019 Omsoc Publishing AB