2009-03-21
Nyhet

Jorden till Monkey Boy

“The economy is helpful. Paying an extra $500 for a computer in this environment—same piece of hardware—paying $500 more to get a logo on it? I think that’s a more challenging proposition for the average person than it used to be”

Skönt att se att Ballmer inte är rädd för att visa att han, den högste chefen för världens största IT-bolag, inte har förstått hur viktigt det är med god och genomtänkt design i sina produkter.© 2020 Omsoc Publishing AB