2009-03-25
Nyhet

En undran i all enkelhet

Är det inte underligt att en Airport Express inte klarar av att man läser musik från en extern server, uppmonterad via Samba, trådlöst och sedan vill spela upp den i en stereo ansluten till samma Airport Express? Det är 802.11n-varianten i pratar om här, för övrigt.

Bara en undran, i all enkelhet som sagt.© 2021 Omsoc Publishing AB