2009-03-28
Nyhet

Quantum blöder

Hårddisktillverkaren tar in 100 miljoner i kapital från investerare för att betala av företagets skulder.© 2021 Omsoc Publishing AB