2009-04-01
Nyhet

Skit ska skit ha

Stor redovisning av så-kallade analytiker, deras profetior och hur fel de har gång efter annan.

(Via Daring Fireball)© 2020 Omsoc Publishing AB