2009-04-06
Nyhet

Och i Redmond går kopieringsmaskinen varm

<a href="http://video.msn.com/?mkt=en-US&#038;playlist=videoByUuids:uuids:b4d189d3-19bd-42b3-85d7-6ca46d97fe40&#038;showPlaylist=true&#038;from=msnvideo" target="_new" title="Microsoft Generation 4.0 Data Center Vision">Video: Microsoft Generation 4.0 Data Center Vision</a>

Appropå Googles flitiga användande av containers i sina datacenter…© 2020 Omsoc Publishing AB