2009-04-16
Nyhet

Microsoft och koll av källor

Sebastian Fagerlund:

“I ett flertal tabeller försöker han påvisa en så kallad “Mac-skatt”, det vill säga hur mycket dyrare det är att ha en Mac än en PC. Problemet är att man i analysen grovt förvränger och vinklar situationer och fakta till PC:ns fördel.

Exempelvis försöker man få den gamla Macbooken (den vita) att verka sämre än bärbara billigare PC-datorer genom att lyfta fram en funktion som en kortläsare. Man visar dock ej (gäller alla jämförelserna) närmare specifikation på vilken processorgeneration som sitter i datorerna, en detalj som kan betyda väldigt mycket för vilken prestanda en processor ger. Genomgående ser man även till att inte diskutera saker som vad för typ av Wi-Fi eller bluetooth som sitter i datorerna – och av en slump är det just bland annat där som Appledatorerna har den senaste tekniken. “

Bra genomgång av Microsofts källa som ligger till grund för några av påståendena i deras senaste propagandakampanj.© 2020 Omsoc Publishing AB