2009-04-23
Nyhet

Mycket ska ha mer

<

blockquote>”Everybody likes to be recognized by his peers. … I felt that the board wasn’t really doing the same with me.” With all of his prior stock options underwater from the dot-com bust, “I just felt like there is nobody looking out for me here, you know. … So I wanted them to do something, and so we talked about it. … I thought I was doing a pretty good job.”

Citaten är hämtade från en 119 sidor lång inlaga, ett resultat av ett tre timmar långt förhör av Jobs till en jurist från USA:s motsvarighet till Finansinspektionen, SEC. Läs hela artikeln här© 2020 Omsoc Publishing AB