2009-04-29
Nyhet

En Big Deal

Att skriva en bok är väl ingen big deal, kan man tycka. Men att skriva en bok och dessutom göra allt arbete på sin smartphone, det är en big deal.

(Jag har lunchat på McDonalds idag…)© 2020 Omsoc Publishing AB