2009-05-09
Nyhet

Inte helt underligt

För mig framstår det som allt mer självklart varför Sun Microsystems haft det så förbenat svårt med försäljningen:

Jo. Så här ser utskicken ut som kommer från dem till mig. Stiligt.© 2019 Omsoc Publishing AB