2009-05-15
Nyhet

Var med och skapa konst med din iPhone

Råkar du vara i Uppsala den 6:e Juni runt åttatiden på kvällen kan du vara med i något väldigt häftigt. Bacterial Orchestra – Public Epidemic No 1 heter projektet som då försöker samla så många iPhones som möjligt. Syftet?

Det bygger på att en stor mängd (så många som möjligt!) iPhone-mobiler kommunicerar med varandra med hjälp av ljud – och på så sätt skapar en musikalisk organism. Helheten som skapas fungerar som ett självorganiserande system – ett neuralt nätverk av musik.

Varje mobil fungerar som en cell som försöker kommunicera musikaliskt med sin omgivning. Varje cell är enkel, men tillsammans skapar de en otroligt komplex helhet. Resultatet är helt självgenererande och utvecklas enligt darwinistiska principer, eftersom de celler som inte har rätt förutsättningar dör – och föds med nytt DNA (parametrar).

En kort film från ett tidigare försök finns att titta påen hemsida med mer information.

Klart häftigt projekt som jag hoppas kunna följa på plats.© 2019 Omsoc Publishing AB