2009-05-20
Nyhet

Dagens tips

Har du en Mac OS X 10.5 Leopard-server? Vill du använda din server även för utgående mail? Du är inte ensam, och som vanligt har Apple inte gjort det lätt för sig.

Lösningen är dock enkel:

Som root editerar du /etc/postfix/master.cf och lägger till dessa rader:

587 inet n – n – – smtpd
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o content_filter=
-o smtpd_enforce_tls=yes
465 inet n – n – – smtpd
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o content_filter=

Dessa rader pejstas in UNDER denna rad:

smtp inet n – n – – smtpd

Raderna som pejstas in innebär att din mailserver nu svarar på både port 465 och 587, två vanliga portar som används för SMTP över SSL-trafik från mailklienter. Att man sedan tidigare slagit på dessa funktioner i ServerAdmin verkar inte spela någon som helst roll då de aldrig aktiveras i praktiken.

Notera också att du givetvis måste öppna dessa portar i en eventuell brandvägg så trafiken når servern. För egen del innebär detta att jag nu kan hoppa över alla halvskruttiga SMTP-servrar som de olika operatörer jag nyttjar ställer ivägen för mig. Yay!© 2019 Omsoc Publishing AB