2009-05-31
Nyhet

De sociala mediernas förestående död, del 2

Den sjätte April bloggade jag om hur PR-företag och andra marknadskrafter invaderar olika sociala medier som Twitter och Facebook för att nå ut med sina budskap:

Det kan tyckas drastiskt att påstå att de sociala mediernas död är nära förestående, och kanske har jag fel, men jag tycker det finns en enorm fara i att PR-byråer och marknadsförare använder sig av bloggar, mikrobloggar, Youtube och annat för att få ut sina marknadsbudskap. Min teori är att ju mer vi översvämmas av kommersiella budskap i vad Kristin Heinonen så korrekt kallar det digitala offentliga rummet, ju mindre intresse kommer vi att ha att använda Twitter, bloggar och annat för att kommunicera med varandra.

Allt fler reagerar nu på detta. Dagens Nyheter har en artikel i ämnet på sin hemsida. I denna säger bland annat Nils Enlund, professor i medieteknik på KTH, följande:

Vi tvingas bli mer försiktiga och cyniska i synen på medier. Vi måste tänka mer på vem information gagnar, förr uppfattade vi den som objektiv, trots att objektivitet inte existerar.

Gamle radioprofilen Roger Wallis, numera även han professor i medieteknik på KTH, säger följande i samma artikel:

Nätsurfare är gatusmarta och ser ofta snabbt igenom företags försök att luras. Men de kan också reagera med ilska och besvikelse, vilket ökar risken för att vi ska få ett samhälle med människor som ständigt känner sig lurade, ett samhälle där misstänksamheten ökar.

Tyvärr verkar det som att min tes om att PR- och marknadsföretagen binder ris åt sin egen rygg med den typ av beteende vi ser nu, bara blir starkare och starkare.

Men å andra sidan, ingen kan väl anklaga en PR-konsult för att vara långsiktig. I deras värld finns inget som heter långsiktiga och vårdande relationer, utan endast ett krav på att leverera här och nu, oavsett hur många telefonsamtal och påtryckningar mot en och samma journalist det kräver.© 2019 Omsoc Publishing AB