2009-06-05
Nyhet

Mäktiga Google skrämmer allt mer

Per Torberger:

Dessa två exempel – det första där personer utnyttjar Google för att skada ett företag, det andra där Google diktatoriskt bestämmer om ditt innehåll ska indexeras på motorn – visar på Googles ofantliga makt på nätet. Och Google är ett företag, utan insyn och utan medbestämmanderätt från samhället som de har en mycket viktig funktion i.

Skrämmer inte detta dig – åtminstone lite grand? Är det inte ganska obehagligt att så mycket av framgången för ett nätbaserat företag hänger på ett annat företags goda vilja?

En väldigt bra fråga, som jag är benägen att hålla med om.© 2019 Omsoc Publishing AB