2009-06-16
Nyhet

Twitter senarelägger servicearbete

Anledningen? Protesterna efter “presidentvalet” i Iran, där Twitter spelar en enormt viktig roll för kommunikationen inom och utanför landet.© 2019 Omsoc Publishing AB