2009-08-06
Nyhet

X2000 är för mesar

Jörgen Städje:

Bullret, parat med fint skivade passagerare på perrongen hade förmodligen inte heller bidragit till fortskaffningsmedlets popularitet.

På 30-talet var ingenting omöjligt.© 2021 Omsoc Publishing AB