2009-09-25
Nyhet

Open Source-tomten ger sig på fel kille

Är det något som Miguel de Icaza inte är så är det en “förrädare”.

Få inom branschen har lagt ner så mycket verkligt arbete på att sprida Linux och öppen källkod som Miguel de Icaza. Ta bara hans enorma arbete med Mono, den fria och öppna versionen av .NET:s ramverk. Det Icaza gör, som Stallman aldrig över huvudtaget skulle förstå, är att applicera öppen källkod på verkliga behov. Stallman, å sin sida, lever kvar i en värld där alla kör Emacs, läser News och chattar över IRC och där webbläsare är något som inte riktigt slagit igenom ännu.© 2019 Omsoc Publishing AB