2009-10-02
Nyhet

Google stänger in Orkut-användare

Försöker försvåra avhoppen från Orkut till Facebook.© 2019 Omsoc Publishing AB