2009-10-05
Nyhet

Släng inte ditt datorskrot

Säljare fick 18000 dollar för sin Apple I på eBay.

Jag klamrar mig fast vid min samling av Commodore-maskiner ett par år till…© 2019 Omsoc Publishing AB