2009-10-06
Nyhet

En datornörds sista viloplats

Datornörden William Alan Watson rökte ihjäl sig. Vad bättre plats kunde han få för sin sista vila, om inte i en SparcStation IPX?

Min första Sparc var just en IPX. Fina grejer.© 2019 Omsoc Publishing AB