2009-11-24
Nyhet

Datorcenter i verkligheten

16 procent av alla datacenter i USA har över 40% ledig yta.

Överetablering, månne?© 2021 Omsoc Publishing AB