2010-01-26
Nyhet

Angående Apple och Flash

John Gruber:

Apple isn’t trying to replace Flash with its own proprietary thing. They’re replacing it with H.264 and HTML5. This is good for everyone but Adobe.

Jag började fundera i samma vanor häromdagen när jag upptäckte att YouTube i allt större utsträckning använder HTML5 och H.264 istället för Flash. Det är svårt att sätta fingret på vad gjorde att det kändes på det sättet men hela upplevelsen med att se på film via YouTube kändes “lättare”, i brist på ett bättre ord för att beskriva det hela. Webbläsaren tycktes helt obekymrad över att jag tittade på film i 480p över Internet och det kändes också som att det gick betydligt snabbare att ladda filmen.

Jag instämmer med John Gruber i hans lysande artikel ovan: det vore skönt att slippa Flash. Det vore skönt att slippa plugins överlag och kombinationen HTML5 och H.264 riskerar inte bara att bli ett hot mot Flash utan också, i längden, kanske mot SIlverlight där de båda används för att visa videomaterial åtminstone.

Det är glädjande att Apple i och med Safari 4 leder utvecklingen mot en lite “lättare” webbupplevelse. Att Apple sedan har en beef med inte bara Flash utan också Adobe i största allmänhet är väl en annan femma och jag tror att vi kommer att se fler uttryck för detta i framtiden.© 2019 Omsoc Publishing AB