2010-02-25
Nyhet

Flash

Flashvideo på en Nexus One: strax över Tre timmar över WIFI.
Vanlig video på en Nexus One: Sju timmar över WIFI.

(Via Daring Fireball)

Man tycker ju att Flash borde gå att optimera ytterligare. Men frågan är om Adobe vill, eller kan?© 2021 Omsoc Publishing AB