2010-02-25
Nyhet

Ta backup på flera MySQL-databaser samtidigt

Jag hittade ett script för att ta backup på flera MySQL-databaser samtidigt från ett och samma script. Scriptet förutsätter att du kan köra detta som root mot samtliga databaser. Alla sökvägar stämmer i scriptet på Leopard Server och efter att ha testat detta så måste jag säga att det fungerar klockrent:

USER=”root”
PASSWORD=”secret”
OUTPUTDIR=”/var/lib/bacula”
MYSQLDUMP=”/usr/bin/mysqldump”
MYSQL=”/usr/bin/mysql”

# clean up any old backups – save space
rm “OUTPUTDIR/*bak” > /dev/null 2>&1

# get a list of databases
databases=`$MYSQL —user=$USER —password=$PASSWORD -e “SHOW DATABASES;” | tr -d “| ” | grep -v Database`

# dump each database in turn
for db in $databases; do
echo $db
$MYSQLDUMP —force —opt —user=$USER —password=$PASSWORD —databases $db > “$OUTPUTDIR/$db.bak”
done

Fungerar inte scriptet för dig så kolla så inga radbrytningar smygit sig in på fel ställe.© 2021 Omsoc Publishing AB