2010-02-28
Nyhet

Du äger inte dina Tweets

Bra att tänka på om innan man skriver världens bästa text på max 140 tecken.© 2021 Omsoc Publishing AB