2010-03-08
Nyhet

Vill du köra Roundcube på Snow Leopard Server?

Roundcube är, enkelt uttryckt, webbmailsystemet som Apple borde köpa och integrera i Mac OS X Server istället för stolpskottet Squirrelmail.

Här är ett par tips på hur du enklare kan integrera Roundcube i Snow Leopard Server:

1. När du installerat Roundcube på din server kommer du snart att upptäcka att din loggfil för felmeddelanden växer dramatiskt, i synnerhet om du har ett antal användare på maskinen. Det kan gå så långt så datorn du kör detta på helt sonika börjar gå riktigt långsamt. Detta beror på en bugg i antingen koden för Roundcube eller på att Apple ställt till det med sin kompilering av PHP5. Lösningen är dock enkel:

Öppna terminalen och gå till /etc och öppna filen php.ini med exempelvis nano. Gör detta som root eller via sudo:

sudo /etc/php.ini

När filen väl öppnats lägger du in följande rad:

date.timezone = “Europe/Stockholm”

Starta om Apache:

apachectl restart

Och nu ska det fungera betydligt bättre.

2.Integrationen från Mac OS X Servers egna “webbportal” är, om man vill ha webbmailen länkad därifrån, hårdkodad till Squirrelmail. Men det finns ett betydligt enklare sätt:

Slå på Webmail för den virtuella host du har i Apache.

Öppna sedan filen httpd_squirrelmail.conf:

sudo nano /etc/apache2/httpd_squirrelmail.conf

Ändra sedan filen så de två aliasen, Webmail och webmail pekar till katalogen där du installerat Roundcube. Här min konfiguration:

# Config file for linking SquirrelMail to MacOSX Server Web Server virtual host.
#
# Add the following line to each virtual host for which you want SquirrelMail:
#
# Include /etc/httpd/httpd_squirrelmail.conf
#
# Browsers will then be able to reference SquirrelMail with a URL like
#
# http://virtualhost.example.com/WebMail/
#
Alias /WebMail /Users/admin/Sites/post.melin.org/roundcubemail-0.3.1
Alias /webmail /Users/admin/Sites/post.melin.org/roundcubemail-0.3.1


Options Indexes FollowSymLinks

Alias /collaboration-availability/webmail “/usr/share/collaboration/availability”

Starta om Apache:

apachectl restart

När en användare nu klickar på Webmail-länken inne i webbportalen för Snow Leopard Server så hamnar användarna nu i Roundcube istället för Squirrelmail.

Lycka till!© 2020 Omsoc Publishing AB