2010-04-17
Länk

Om Microsoft gjorde som Apple….

Tankeväckande artikel från Justin Vincent angående Apples förbud mot bland annat Flash som utvecklingsspråk för applikationer i App Store.© 2021 Omsoc Publishing AB